Manhattan set

Extension table setting featuring stainless steel, timber and fabric

Bàn inox kết hợp gỗ giả cổ là một trong những xu thế hiện nay. Sản phẩm là sự kết hợp giữa ESP và nhà máy gỗ tại địa phương.