Liên hệ ESP

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

Lô điều hành - Cụm CN Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Email:

sales@esp.com.vn

Điện thoại:

Phone: +84-256-3648911 Fax: +84-256-3648910

MST:

090978912