Square latch/Khóa vuông

Designed inhouse and the very first all stainless steel pool safety latch in the world. *Offering various locking configurations

Stainless steel 316

Mirror polish

Là một trong những dòng khóa nam châm inox đầu tiên trên thế giới, được cải tiến và sản xuất bởi ESP.
Sử dụng ở hồ bơi
Có nhiều dạng khóa vuông, tròn, góc, 180 độ
Inox 316
Đánh bóng gương