Shopping centers, Apartment complexes and domestic homes

Our range of glass fittings are manufactured in both 304 and 316 stainless steel. We have been supplying the commercial Balustrading industry for over 17 years

Một trong những công trình tiêu biểu tại Trung tâm thương mại Úc mà ESP cung cấp, bao gồm lang can cầu thang, trụ cột.
Chất liệu inox 304 hoặc 316.
Với kinh nghiệm hơn 17 năm cung ứng phụ kiện ngành kính và trang trí, ESP vẫn luôn là một trong những lựa chọn ưu tiên đối với sản phẩm inox cho các công trình giá trị cao.