Powder coating metal frame

Customised powder coated dining table Frame

Khung bàn ăn tối
Sắt, sơn tĩnh điện
Kích thước theo yêu cầu