Mayo table/Bàn Mayo

Flat Mayo table
Removable tray
Castor 3”
Adjustable height

Bàn Mayo đế thấp
Khay tháo rời
Bánh xe 3”
Chiều cao tăng chỉnh