Linen skip with lid/Xe rác đơn có nắp

Stainless steel 304
Satin finish

Castor 3”
Plastic lid

Inox 304
Bề mặt Satin
Bánh xe 3”
Nắp nhựa