Gallery and Fit Out

We can also offer custom fit outs, as this picture shows. Our furniture, lights, sign boards and even the condiment holders.

Bên cạnh sản xuất gia công các sản phẩm tại Xưởng, ESP còn cung cấp lắp đặt thi công nhà hàng với phụ kiện tự sản xuất như bàn, ghế, đèn…